KalDer Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi
E-Bülten

Toplam Kalite Bir Yaşam Biçimidir

2024
Sayı:263

DUYURU / ANNOUNCEMENT

10. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması
Yarışma konusu: "SULAR ÇEKİLDİĞİNDE"
Son başvuru tarihi: 16 Ocak 2024 Salı
Yarışma uluslararası kapsamda olup amatör, profesyonel yetişkin ve gençler kategorisinde tüm karikatürcülere açıktır.

10th KalDer Bursa International Cartoon Contest
Contest Topic: "WHEN THE WATERS RECEDE"
Last date for application: Tuesday, January 16, 2024
The contest is receptive internationally for all amateur and professional adults and youngs caricaturists.

-------------------------------------------------  
Yarışma konusu: “SULAR ÇEKİLDİĞİNDE”

Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği ve toplumsal refahın artması yönündeki ivmeyi düşüren sayısız etken gündemimizden eksilmiyor. Dünya ekonomisinin kararlı ve tutarlı bir şekilde büyümesine sekte vuran güç savaşları, piyasaların durulmasına fırsat vermiyor; biz de payımızı alıyoruz. Doğal kaynakların kaybını algılamak için kaybedecek zaman yok. Bilimin gösterdiği yolda, sorunları tüm gerçekliğiyle görüp doğru adımlar atarak hayatı sürdürmeye ihtiyacımız var.

Dünyanın karşı karşıya olduğu acil ve ortak sorunlar, tüm ülkelerin önünde çözülmesi gereken kara bir liste olarak duruyor. Yaşam; adeta bir gel git etkisinde. Sular bir yükseliyor, bir çekiliyor. 

Anlamı genişletmek için bir metafordan yola çıkıyor; ‘Sular Çekildiğinde’ ana teması ışığında daha iyi bir yaşam amacı için buluşuyoruz. Sular yükselirken değişen çevre karşısında hayata uyum sağlamayı; Sular çekilirken gün yüzüne çıkan köklü kalıntılarla geçmiş ve gelecek arasında köprüler kurarak daha dirençli bir hayatı kurgulamayı deneyimliyoruz. 

Contest Topic: “WHEN THE WATERS RECEDE”

Numerous factors that reduce the momentum towards the sustainability of economic growth and the increase in social welfare do not disappear from our agenda. The power struggles disrupting the steady and consistent growth of the world economy do not allow the markets to calm down; we also get our share. 

There is no time to lose to perceive the loss of natural resources. We need to continue life by taking the right steps in the direction indicated by science, recognize the problems in all their reality.

Urgent and common problems faced by the earth stand as a blacklist waiting to be solved in front of all countries. Life is almost like an ebb and flow the waters rise and recede.

It starts from a metaphor to expand the meaning; We need to meet for the purpose of a better life in the main atmosphere of 'When the Waters Recede'. While the waters rise, we try to adapt to the changing environment; and as the waters receded, we experience constructing a more resilient life by building bridges between the past and the future revealed by profound remnants.

---------------------------------------------------------------- 
Yarışma uluslararası kapsamda olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.

Katılım: En fazla üç karikatür, e-posta ile 300 dpi jpg formatında bursa@kalder.org adresine gönderilecektir.

Gönderilen karikatürler yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Çalıntı ve benzerlik tespiti için gönderilen karikatürler www.facebook.com/kalder.bursa sosyal medya hesabında yayınlanacaktır. Yayının başlangıç ve bitiş günü daha sonra duyurulacaktır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

Yarışmaya gönderilen karikatürler KalDer’in organizasyonlarında (afiş, kitap, albüm, kartpostal, broşür, davetiye, sergi vb) basılıp kullanılabilecek, internet ortamında yayınlanabilecektir. Eserlerden birisi 9 Mayıs 2024 tarihinde Bursa’da düzenlenecek olan 21. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun ana görseli olarak kullanılabilecektir.  Bunun dışında tüm yayın hakları eser sahibine aittir. Yarışmaya eser gönderen sanatçı bu şartları kabul etmiş sayılır. 

Kategoriler (Hangi kategori için başvuru yapıldığı formda belirtilmelidir)

Yetişkinler Kategorisi (17 yaş ve üzeri)
Ödüller:

- Birincilik Ödülü 12.000TL ve plaket
- İkincilik Ödülü 8.000 TL ve plaket
- Üçüncülük Ödülü 4.000 TL ve plaket
- Üç adet mansiyon plaketi
- Anadolu Karikatürcüler Derneği Özel ödülü (plaket)

Gençler Kategorisi (16 yaş ve altı)
Ödüller:

-5 başarı madalyası
-15 finalist sertifikası

Açıklama: Ödül kazanan sanatçılara para ödülü ve plaketleri 2024 Mart ayı içerisinde gönderilecektir. Yurtdışındaki sanatçıların ödemeleri, bankadan ödemenin yapıldığı güne ait döviz kuru dikkate alınarak dolar üzerinden yapılacaktır.

Sonuçlar 7 Şubat 2024 Perşembe günü www.facebook.com/kalder.bursa  sosyal medya hesabından açıklanacaktır.

-------------------------------------------------------------
 
The contest is receptive internationally for all amateur and professional caricaturists.

Limited with three (3) caricatures, may be e-mailed to bursa@kalder.org in 300 dpi jpg format.

The caricatures can be published, yet should not be awarded in another competition. The caricatures will be published at www.facebook.com/kalder.bursa social media account for detection of plagiarism and resemblance. Beginning date and expiry date of publishing will be announced later. Objections will not be considered after the dates specified.

Competing caricatures may be printed and used in KalDer organisations (posters, books, albums, postcards, brochures, invitations, exhibitions, etc.) and published in internet environment. One of the artworks may be used as the main visual of the 21st Quality and Success Symposium which will be held in Bursa on the date of 9th May 2024. All remaining publication rights belong to the author. Competitors are considered to have an agreement in these conditions.

Categories (You need to indicate your category for which you applied on the form.)

Adult Category (at the age of 17 and above )
Prizes:

-1th Place 12.000 TL ve Plaque
-2th Place 8.000 TL ve Plaque
-3th Place 4.000 TL ve Plaque
-Three Honorable Mention Plaques
-Anatolian Caricaturists Society Special Award (Plaque)

Young Category (at the age of 16 and below)
Prizes:

-5 achievement medals
-15 finalist certificates

Explanation: Reward money and plaques will be sent to respective winners in March 2024. Reward money will be paid according to exchange rates of the date of payment in USD for international artists.

Results will be announced at www.facebook.com/kalder.bursa social media account on 
Thursday, February 7, 2024.

------------------------------------------------------------------------------

Yetişkinler Kategorisi Jüri Üyeleri / Adult Category Jury Members
-Ahmet Aykanat (Türkiye)   -   Karikatürcü
-Mehmet Kahraman (Türkiye) -  Karikatürcü
-Halit Kurtulmuş (Türkiye) -  Karikatürcü
-Emin Direkçi (Türkiye) -  KalDer Bursa  
-Damir Novak (Hırvatistan) - Karikatürcü 
-Wesam Khalil (Mısır)   -   Karikatürcü
-Mümin Durmaz (Türkiye)   -  Karikatürcü
-Kutlu Şahin (Türkiye)  -  KalDer Bursa  
-Aykan Kurkur (Türkiye)   -   KalDer Bursa  
-Arzu Özel (Türkiye)  -   KalDer Bursa  

Gençler Kategorisi Jüri Üyeleri / Young Category Jury Members
-Ahmet Esmer (Türkiye)  -   Karikatürcü
-Mehmet Zeber (Türkiye)   -  Karikatürcü
-Recep Özcan (Türkiye)  -   Karikatürcü
-Olga Güler (Türkiye)   -  Karikatürcü
-Valeri Alexandrov (Bulgaristan)   - Karikatürcü
-Nenad Ostojic  (Hırvatistan)   -   Karikatürcü
-Arzu Özel (Türkiye)  -   KalDer Bursa  

Organizasyon Sorumlusu: Arzu Özel
Eserlerin gönderileceği e-posta: bursa@kalder.org 
İletişim; Tel: 0224 241 60 10 KalDer Bursa Şubesi (Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi)

Person in Charge of Organisation: Arzu Ozel
E-mail Adress for the works to be sent: bursa@kalder.org
Contact Information:
Phone: +90224 241 60 10
KalDer Bursa (Turkiye Kalite Derneği Bursa Branch Office)
Yuzuncu Yil Mah. 416 Sok. No:2/1 Nilufer / Bursa / Türkiye
Tel: 0224 241 60 10 KalDer Bursa Şubesi (Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi) 

----------------------- 

Linkler açılmazsa, sağ tuş ile yeni pencerede açıp, indirilenler bölümünü kontrol edebilirsiniz. 
If the links don't open, you can edit them in a new window by right-clicking and check the downloads section.

Specification

Application form

Şartname

Başvuru Formu

10. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması

Başvuru Formu

Adı Soyadı

 

Telefon

 

E-Posta

 

Adres

 

Gönderilen Eser Sayısı

 

Gönderme Tarihi

 

Başvurduğunuz kategoriyi aşağıdaki seçeneklerden işaretleyiniz.

Yetişkinler Kategorisi (17 yaş ve üzeri)
Gençler Kategorisi (16 yaş ve altı)

Eserlerin gönderileceği e-posta: bursa@kalder.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10th. KalDer Bursa International Cartoon Contest

Application Form

Name, Surname

 

Telephone

 

E-Mail

 

Address

 

Number of Works

 

Sending Date 

 

Mark the category you applied from the options below :

Adult Category (at the age of 17 and above)
Young Category (at the age of 16 and below)

E-mail Adress for the Works to be sent: bursa@kalder.orgGeri